Absurde heffing bij afkoop lijfrente ten einde vorig bericht

Absurde heffing bij afkoop lijfrente ten einde

De bonte reeks van belastingplannen voor 2016 bevatten goed nieuws voor mensen die hun lijfrenteverzekering willen afkopen of dat in de afgelopen jaren hebben gedaan.

Premies die worden betaald voor een lijfrenteverzekering mogen voor de inkomstenbelasting in box 1 als aftrekpost worden opgevoerd als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een belangrijke voorwaarde is dat de lijfrente moet dienen ter compensatie van een pensioentekort. De latere uitkeringen uit deze lijfrenteverzekering worden belast in box 1.

Als de belastingplichtige zich niet houdt aan de voorwaarden voor premieaftrek wordt de gehele waarde van de lijfrenteaanspraak in box 1 belast. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de lijfrenteverzekering wordt afgekocht. In dat geval wordt de waarde in het economische verkeer van de verzekering bij het belastbare inkomen opgeteld. Deze waarde wordt ten minste gesteld op het bedrag van de in aftrek gebrachte premies, de zogenoemde minimumwaarderingsregel.

Als gevolg van sterk gedaalde beurskoersen is bij veel mensen met een lijfrenteverzekering de waarde van hun verzekering ook sterk gedaald. In veel gevallen is de waarde van de verzekering lager dan het bedrag dat in totaal aan premies is betaald. Als u in zo’n situatie besluit om de lijfrenteverzekering te beëindigen door deze af te kopen dan valt niet alleen de opbrengst van deze verzekering tegen maar dan moet u van de fiscus ook nog eens een bittere pil slikken. U moet namelijk belasting betalen over tenminste het bedrag dat u aan aftrekbare premies heeft betaald. U betaalt dan belasting over een hoger bedrag belasting, dan de feitelijk ontvangen afkoopsom. In sommige gevallen is het bedrag van de belasting zelfs hoger dan de ontvangen afkoopsom zodat de belastingplichtige geld moet toeleggen.

Het voorstel is nu om vanaf 2016 bij afkoop van lijfrenten niet langer de minimumwaarderingsregel toe te passen. Er hoeft dan alleen belasting te worden betaald over het bedrag dat daadwerkelijk als afkoopsom wordt ontvangen.

Bent u in het verleden voor een te hoge afkoopsom voor uw lijfrenteverzekering aangeslagen? Dan bevat het wetsvoorstel goed nieuws. Voor gevallen waarin de termijn voor ambtshalve vermindering nog niet is verstreken, zal in een nog te publiceren beleidsbesluit een tegemoetkoming worden getroffen. In ieder geval dekt dit afkopen van lijfrenteverzekeringen vanaf 2011 maar wellicht wordt de regeling zo opgesteld dat ook afkopen in 2010 nog kunnen profiteren van de soepeler regeling.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 3656617).

terug naar overzicht