Belangen grote landen vertroebelen discussie over eerlijke belastingheffing in Nederland vorig bericht

Belangen grote landen vertroebelen discussie over eerlijke belastingheffing in Nederland

Als klein land investeren wij veel in het buitenland. Gezien de geringe omvang van ons land is het ook niet verwonderlijk dat ondernemers snel zaken doen met bedrijven buiten de landsgrenzen.

Kapitaalimportneutraliteit

Daarbij zijn onze belastingwetten vooral gebaseerd op het principe van zogenoemde ‘kapitaalimportneutraliteit’. Als klein land willen wij er namelijk voor zorgen dat de opbrengsten van investeringen in een land niet afhankelijk zijn van de woonplaats van de investeerder (in dit voorbeeld Nederland). Als dit niet het geval zou zijn, loopt een Nederlandse ondernemer het risico meer (belasting)kosten te moeten maken. Hierdoor ontstaat een (groot) concurrentienadeel ten opzichte van de lokale (concurrerende) ondernemer in het betreffende land en staat de Nederlandse ondernemer in het buitenland al op 1-0 achterstand. Dit staat natuurlijk haaks op ons rechtvaardigheidsgevoel en handelsgeest.

Grote landen zoals Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten maken zich hier veel minder zorgen om. Zij trekken juist veel investeringen aan en doen relatief weinig investeringen in het buitenland. Kleinere landen met concurrerende belastingtarieven zijn hen vaak een doorn in het oog, want die verminderen de potentiële toestroom van investeringen naar hun eigen land.

De Europese Commissie kwam onlangs met een voorstel dat een grote aanslag zou zijn op ons ‘kapitaalimportneutraliteit’-principe. Dit voorstel impliceert dat de Nederlandse deelnemingsvrijstelling sterk wordt ingeperkt. Nederland zou belasting moeten gaan bijheffen zodra het ‘investeringsland’ een lager belastingtarief kent dan het Nederlandse tarief. Uiteraard geldt dit niet als het om investeringen gaat in andere EU landen. Dit zou immers meteen ongeoorloofde discriminatie opleveren en niet worden geaccepteerd door het Europese Hof van Justitie.

Nederland belastingparadijs?

Al met al zou het zeer wenselijk zijn als Nederland eens duidelijk paal en perk stelt aan de bevoegdheden en de regeldrang van de Europese Commissie. Het publieke debat over “Nederland belastingparadijs” zorgt ongemerkt voor draagvlak voor de grote landen om hun eigen politieke agenda door te drukken. Deze discussie zou daarom veel meer nuancering behoeven. Het lukt Nederlandse politici onvoldoende om het oorspronkelijke idee van de opzet van ons belastingstelsel, waaronder de deelnemingsvrijstelling, voor het voetlicht te brengen.

Neem voor meer informatie contact op met Guido van Asperen (guido.van.asperen@fisconti.nl of 070 – 3656617).

terug naar overzicht