Borgstelling vorig bericht

Borgstelling

Stel, je ontwikkelt een mooi product, het moet alleen nog wat verbeterd worden en er moet publiciteit aan worden gegeven. Vaak heeft een eigenaar-directeur veel geld gestoken in de ontwikkeling van een product en is het geld op of bijna op om het product verkoop-klaar te maken. Voor de financiering van het laatste stapje wordt voor een (extra) lening vaak in één of andere vorm zekerheid gevraagd.

Borgstelling is in dit soort situaties niet ongebruikelijk. De directeur-eigenaar stelt zich bijvoorbeeld borg voor de schulden van zijn B.V. Vader wordt door de bank gevraagd borg te staan voor de schulden van het bedrijf van zijn meerderjarige zoon. Als de B.V. de lening niet kan terugbetalen, wordt de directeur-eigenaar of de vader door de bank aangesproken om de lening af te lossen.

De borgstelling van de directeur-eigenaar valt in box 1. De jaarlijkse vergoeding die de directeur-eigenaar voor de borgstelling van de B.V. ontvangt wordt belast. Wanneer de directeur-eigenaar door de bank wordt aangesproken omdat de B.V. de lening niet meer kan terugbetalen, kan dit verlies worden afgetrokken.

Als pa wordt aangesproken om de lening te betalen kan pa de lening niet aftrekken, althans als het gaat om een in familieverhoudingen gebruikelijke transactie. Als de borgstelling ongebruikelijk zou zijn en de B.V. van zoon niet in staat is om de lening terug te betalen kan pa de lening wél aftrekken.

In een uitspraak van de rechtbank deed zich de situatie voor dat pa zich borg had gesteld ten gunste van de bank voor een lening aan een B.V. waarvan zijn zoon eigenaar was. De zoon hoefde zich niet borg te stellen want die had al z’n geld al in het nieuwe product gestopt. De B.V. kon de lening aan de bank niet terugbetalen en pa werd door de bank aangesproken om de lening te betalen. Pa kreeg een vordering op de B.V., maar uiteraard kon de B.V. ook aan pa de lening niet betalen. In de Wet inkomstenbelasting wordt bepaald dat het verlies op ongebruikelijke transacties in dit soort situaties kan worden afgetrokken. Door geen vergoeding voor de borgstelling aan de B.V. van zoon te vragen hoopte pa met deze onzakelijke voorwaarde aan eis van de wet voor een ongebruikelijke transactie te voldoen.

De rechtbank was daar niet mee eens en stelde dat binnen familieverhoudingen een dergelijke onzakelijke transactie niet ongebruikelijk is. Dit had als gevolg dat vader het verlies op de lening niet kon aftrekken.
Nu is het niet eenvoudig om dit soort transacties zo in te kleden dat ze binnen familieverhoudingen als ongebruikelijk worden gezien. Onzakelijke voorarden wil ten slotte niet meteen zeggen dat het binnen familieverhoudingen ook ongebruikelijk is.

terug naar overzicht