Brand! vorig bericht

Brand!

Soms zijn er situaties waarbij de ene ellende zich op de andere stapelt. Stelt u zich voor op 1 januari brandt je woning af. Op zich al een catastrofe, andere woning zoeken, al je foto’s en spullen met dierbare herinneringen kwijt. Na het achterhalen van de verzekeringspolis - bij wie waren we ook al weer verzekerd? - blijkt dat de dekking veel te laag is om een nieuwe woning te laten bouwen. De grond wordt verkocht en tot overmaat van ramp is de totale opbrengst te laag om de hypotheek volledig af te lossen.

In de aangifte werd alle hypotheekrente afgetrokken, ook over de restschuld want sinds 29 oktober 2012 kan deze hypotheekrente nog gedurende tien jaar na verkoop van de eigen woning worden afgetrokken. Bij de afhandeling van de aangifte werden er vragen gesteld door de inspecteur. Na alle informatie te hebben gegeven is zijn conclusie dat vanaf het moment dat de woning was afgebrand de hypotheekrente niet meer kon worden afgetrokken. Na de brand had de belastingplichtige natuurlijk een andere woning gehuurd. De resten van de voormalige woning voldeden niet meer aan de definitie van eigen woning, er was tenslotte geen woning meer die ter beschikking stond en bewoond kon worden. Nu kan de hypotheekrente ook worden afgetrokken als de woning in aanbouw is. Maar ook aan deze voorwaarde werd niet voldaan. Er waren wel werkzaamheden geweest om te beginnen met de nieuwbouw maar dit waren voornamelijk sloopwerkzaamheden om de kavel op te ruimen. De tekeningen voor een nieuwe woning waren bij de gemeente ingediend maar die voldeden niet aan het bestemmingsplan. Toen duidelijk werd dat de brandschade maar gedeeltelijk door de verzekering zou worden vergoed vond ook de bank het risico te groot en verstrekte geen financiering, waardoor de nieuwbouwplannen in de ijskast terecht kwamen.

Het gerechtshof concludeerde dan ook dat de inspecteur gelijk had. Vanaf het moment dat de woning was afgebrand kon de hypotheekrente niet meer worden afgetrokken. De afgebrande resten waren geen woning meer en het was niet aannemelijk dat er sprake was van een woning in aanbouw. En omdat er geen sprake was van een eigen woning kon, na de verkoop van de grond, de rente van de restschuld niet worden afgetrokken.

Toch maar even de polis van de opstalverzekering nagekeken.

terug naar overzicht