Crisisheffing mag toch vorig bericht

Crisisheffing mag toch

De crisisheffing, waarmee de wetgever het bedrijfsleven in 2013 verraste heeft een hoop stof doen opwaaien. Mag de wetgever zomaar met terugwerkende kracht een nieuwe belastingheffing invoeren? En is het wel eerlijk dat hierdoor alleen mensen met een inkomen boven de 150.000 euro worden getroffen? Die crisisheffing was groots aangekondigd als eenmalig voor het jaar 2013 maar in 2014 was de dorst naar extra belastingopbrengst nog zo groot dat de heffing voor het gemak maar een jaartje werd verlengd.

Het gevolg was een stortvloed van bezwaarschriften en dat leidde tot een aantal proefprocedures waarin alle vragen over de toelaatbaarheid van zo’n overvalheffing aan de belastingrechter werden voorgelegd. Het Gerechtshof zat op de lijn van de fiscus en tegen die beslissing werd cassatieberoep bij de Hoge Raad ingesteld. Een paar maanden geleden kon nog hoop worden geput uit het advies dat de Advocaat-Generaal aan de Hoge Raad gaf. Hij was van mening dat de invoering op een paar punten niet door de beugel kon en dat zou betekenen dat veel bedrijven de betaalde crisisheffing helemaal of voor een deel weer zouden terugkrijgen.

Meestal gaat de Hoge Raad mee met zo’n advies maar ditmaal niet. De Hoge Raad overweegt in de arresten van 29 januari 2016 dat er door de economische crisis sprake was van bijzondere omstandigheden (in normaal Nederlands: de schatkist had zeer dringend extra geld nodig om het tekort aan te vullen). Verder schrijft de Hoge Raad dat de wetgever op fiscaal gebied een heel ruime beoordelingsvrijheid heeft om regels op te stellen wie welke bijdrage aan de schatkist moet leveren. Kort en bondig komt de hoogste belastingrechter daarom tot het oordeel dat de wetgever binnen de lijnen van het speelveld is gebleven en de grenzen dus niet heeft overschreden. De bal is niet buiten het veld gekomen en geen buitenspel.

Voor uitspraken van de rechtbank klik hier en hier.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 365 66 17)

terug naar overzicht