Dividendbelasting voor coöperaties vorig bericht

Dividendbelasting voor coöperaties

Coöperaties zijn in beginsel niet inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting. Sinds 1 januari 2012 geldt echter een bepaling op grond waarvan een coöperatie onder omstandigheden toch inhoudingsplichtig kan zijn voor de dividendbelasting. Deze regeling beoogt te voorkomen dat coöperaties worden gebruikt om de heffing van dividendbelasting bij een ander te ontgaan. De bepaling is ingevoerd in samenhang met aanpassingen van de buitenlandse AB-regeling in de vennootschapsbelasting.

De inhoudingsplicht is nu nog beperkt tot uitdelingen aan leden waarbij het lidmaatschapsrecht niet tot het ondernemingsvermogen behoort en de coöperatie bovendien zelf geen reële economische betekenis heeft. Net als de wijzigingen in de buitenlandse AB-regeling, wordt ook hier de voorwaarde dat ‘het lidmaatschapsrecht niet tot het ondernemingsvermogen behoort’ losgelaten zodat alle lidmaatschapsrechten aan de misbruiktoets worden onderworpen. De coöperatie zal derhalve dividendbelasting moeten inhouden als het hoofddoel of een van de hoofddoelen van de opzet van de coöperatie is om belasting te ontgaan en de structuur niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 3656617).

terug naar overzicht