Echtscheiding vorig bericht

Echtscheiding

Echtscheiding is niet iets wat je voor de lol doet. Het brengt vaak veel leed, financiële problemen en onderzekerheid. En eigenlijk verwacht je niet van de overheid dat het nog gecompliceerder wordt gemaakt, er zijn ten slotte problemen genoeg die opgelost moeten worden.

Als een echtpaar een huis koopt gebeurd dat heel vaak in gezamenlijk eigendom, ieder voor gelijke delen. Bij een echtscheiding blijft één van de partners vaak met de kinderen al dan niet tijdelijk in de woning wonen, terwijl de ander de woning verlaat. De fiscale wetgeving staat dan toe dat de partner die de woning heeft verlaten tot 2 jaar na het verlaten van de woning deze in de aangifte inkomstenbelasting nog als eigen woning mag behandelen en de hypotheekrente in aftrek mag brengen. Wanneer de partner die is vertrokken de gehele hypotheek betaalde, wordt vaak gedacht dat deze nog gewoon de gehele hypotheek kan aftrekken. Dat is niet zo. De vertrokken partner is slechts voor de helft eigenaar en daarom kan deze maar de helft van de hypotheek in aftrek brengen. De andere helft van de hypotheekrente wordt in het beginsel als alimentatie aangemerkt, maar alleen als voor de partner die in de woning is blijven wonen dit door de burgerlijke rechter ook als alimentatie zou zijn aangemerkt, voor zover dat nog niet is gebeurd. Het is daarom belangrijk dat partijen er voor zorgen dat bij de burgerlijke rechter dit als alimentatie wordt aangemerkt. Vervolgens mag de partner die in de woning is blijven wonen deze alimentatie als hypotheekrente in aftrek brengen. Na de 2-jaars periode mag de vertrokken partner de helft van hypotheekrente niet meer aftrekken. Het eigendomsdeel van de woning verhuist dan namelijk samen met de helft van de hypotheek naar box 3. Voor de partner die in de woning is blijven wonen, blijft het fiscaal voor 50% een eigen woning en mag 50% van de betaalde hypotheekrente aftrekken.

Als de financiële omstandigheden het toelaten kan dit allemaal worden voorkomen. Wanneer de partner die in de woning is blijven wonen het volledig eigendom van de woning verkrijgt en de hypotheek overneemt (waarbij wordt uitgegaan van de waarde van de woning aan het begin van de echtscheidingsprocedure en tevens de durende de hele periode alle lasten, zoals de hypotheekrente, onroerende zaak belasting, etc. heeft betaald), mag deze partner de volledige hypotheekrente in aftrek brengen. Het hof in Arnhem redeneerde dat in die situatie deze partner vanaf het begin het economisch eigendom heeft verkregen en gedurende de gehele periode de gehele woning als eigen woning mocht beschouwen.

 

terug naar overzicht