Eigen woning - Informatieplicht eigenwoningschuld vorig bericht

Eigen woning - Informatieplicht eigenwoningschuld

Personen die een lening in verband met de eigen woning niet afsluiten bij een bank of een andere financiële instelling met een renseigneringsverplichting maar bijvoorbeeld bij de eigen BV of een familielid moeten het afsluiten van deze lening (en ook wijzigingen van de lening) tijdig melden bij de Belastingdienst door het indienen van een speciaal formulier. Zonder deze melding is het niet mogelijk de rente op deze lening fiscaal af te trekken.

In de praktijk blijkt deze procedure lastig voor zowel belastingplichtigen als de belastingdienst. Als iemand pas op het moment van invullen van de aangifte inkomstenbelasting merkt dat de lening aangemeld moest worden, is hij of zij vaak al te laat.

De aparte meldingsplicht komt te vervallen en de benodigde gegevens moeten in het vervolg via de aangifte inkomstenbelasting worden aangeleverd.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 3656617).

terug naar overzicht