Emigratie aanmerkelijkbelanghouder vorig bericht

Emigratie aanmerkelijkbelanghouder

Als een houder van een zogenoemd aanmerkelijk belang emigreert moet er over de waardeaangroei van dat aanmerkelijk belang met de Nederlandse fiscus worden afgerekend (exit-heffing). Deze heffing bedraagt in beginsel 25% van het verschil tussen de waarde van de aandelen op het moment van emigratie en de oorspronkelijke verkrijgingsprijs. De box-2-heffing over deze waardeaangroei hoeft niet direct te worden betaald maar de emigrerende aanmerkelijk-belanghouder ontvangt een zogenoemde conserverende aanslag. Voor deze aanslag wordt uitstel van betaling verleend.

Tot op heden werd de aanslag na verloop van tien jaar kwijtgescholden als de aanmerkelijk-belanghouder de aandelen in deze periode niet had verkocht of op een andere manier tegen heffing aan was gelopen. Deze kwijtscheldingsmogelijkheid na 10 jaar vervalt volledig en ook nog eens met directe ingang. De wetgeving krijgt namelijk terugwerkende kracht tot 15 september 2015, 15.15 uur. Voor aanmerkelijk-belanghouders die vóór dit moment zijn geëmigreerd, geldt dus nog de oude regeling.

De wetgever maakt verder een einde aan de mogelijkheid om na emigratie tot 90% van de waarde van de aandelen een dividend uit te keren, zonder dat dit tot invordering van de conserverende aanslag leidt.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 3656617).

terug naar overzicht