Fiscale Max Havelaar koffie vorig bericht

Fiscale Max Havelaar koffie

In veel landen is de publieke verontwaardiging groot over de belastingmoraal van multinationals. Zo zou Starbucks veel klanten hebben in het Verenigd Koninkrijk, maar in dat land nauwelijks belasting betalen. Kort geleden kwamen Luxemburg en ook Nederland in opspraak over de gunstige afspraken die je in die landen met de belastingdienst kon maken. De waarheid is veelal genuanceerder en complexer dan de media doen geloven.

Wel is er een inhaalslag te maken door de diverse overheden. Kern is dat de verschillende overheden moeten samenwerken om er voor te zorgen dat er duidelijke regels komen over winstverdeling. Daarbij hoor je vaak dat ieder land zijn “fair share” moet krijgen.

Veel overheden werken dan ook koortsachtig samen binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om tot afspraken te komen. Een zeer groot deel van de wereldhandel vindt plaats in de vorm van leveringen en diensten tussen dochterondernemingen van multinationals. Deze leveren elkaar bijvoorbeeld onderdelen of halffabricaten of het eindproduct met het doel deze op de markt te brengen. Om die reden richten de pijlen van de OESO zich op deze ‘tussenhandel’. Daarbij is het toverwoord “verrekenprijspolitiek”. De vraag is de vraag wat een Nederlandse ondernemer in rekening zou moeten brengen aan bijvoorbeeld een buitenlandse zusteronderneming voor haar goederenleveranties. Is de prijs te hoog dan benadeel je de buitenlandse fiscus en als de prijs te laag is, dan ontvangt juist de Nederlandse fiscus te weinig winstbelasting.

De OESO is daarbij zeer voortvarend te werk gegaan en heeft al diverse vuistdikke rapporten afgeleverd. Diverse landen zijn hier nu al mee aan de slag gegaan in de vorm van nieuwe wetgeving over verrekenprijzen.

Desalniettemin zie je dat veel landen een eigen invulling geven aan “fair trade” en “fair share”. Hopelijk zullen de verschillen tussen landen niet al te groot zijn wanneer het project is afgerond. De vraag is of overheden daarom duidelijke gemeenschappelijke standaarden kunnen creëren, zodat elk land zijn ‘fair share’ krijgt en de ondernemer een ‘fair trade’. Ik ben dan ook benieuwd of we straks, Fiscale Max Havelaar koffie in de schappen zullen zien liggen … of met het predikaat “Goedgekeurd door de belastingdienst”.

terug naar overzicht