Goed nieuws uit Europa vorig bericht

Goed nieuws uit Europa

De laatste jaren zijn er van die momenten geweest dat we zo onze bedenkingen hebben waarom we nog in de EU zitten. Soms zijn het de banken die gered moeten worden, dan weer de 3%-norm voor de begroting en nu zijn het de Bulgaren die de Nederlandse zorgtoeslag tot een soort Europese subsidie hebben verheven.  Of is het eigenlijk een staatssecretaris die niet zo alert heeft gereageerd?  Hoe dan ook, waar het nu om gaat is dat er ook goede dingen in Europa gebeuren.

De wetgeving voor de BTW is gebaseerd op Europese regelgeving. Deze Europese regelgeving wordt vervolgens vertaald naar nationale wetgeving. Op een aantal punten mag de nationale wetgeving niet afwijken en op een aantal punten mogen landen zelf invulling geven hoe de regelgeving wordt uitgevoerd.

Nu kan de BTW in bepaalde situaties knap ingewikkeld zijn en een fout is dan snel gemaakt.  Stelt u zich voor dat een ondernemer voor een andere ondernemer een factuur moet maken en niet zeker weet of over een bepaalde prestatie BTW moet worden berekend.  Hij heeft weinig tijd, neemt het zekere voor het onzekere en berekend BTW met de gedachte dat de mede ondernemer de BTW toch kan aftrekken In principe is dat ook zo. Althans het principe is dat tussen ondernemers de BTW neutraal verloopt. De door de ene ondernemer gefactureerde BTW mag de andere ondernemer aftrekken. Immers, de BTW moet worden betaald door de uiteindelijke consument. 

Toch zitten er wat haken en ogen aan de gedachtegang van de ondernemer.  Op grond van de wetgeving moet in rekening gebrachte BTW worden betaald en worden afgedragen ongeacht of het terecht in rekening is gebracht of niet. Maar mag onterecht in rekening gebrachte BTW worden afgetrokken? Nee, dat mag niet.  Dit moet worden gecorrigeerd door de ondernemer die de BTW onterecht in rekening heeft gebracht.  Deze moet de foute factuur corrigeren en geld van de onterecht in rekening gebrachte BTW terugbetalen.  Maar soms lukt niet.
Vaak wordt een fout geconstateerd bij een controle door de belastingdienst.  Deze controles betreffen vaak oudere jaren en soms bestaat de ondernemer niet meer die de factuur heeft gemaakt en blijft de ondernemer die de BTW heeft afgetrokken met de BTW schade zitten.

Dit overkwam ook een Bulgaarse ondernemer.  De factuur met de onterechte BTW kon niet meer gecorrigeerd worden en de ondernemer dreigde met een strop te blijven zitten.
De ondernemer stapte naar de Bulgaarse rechter met als belangrijkste argument dat nu de foute factuur niet meer gecorrigeerd kan worden de fiscale neutraliteit van de het BTW-stelsel wordt geschonden. De Bulgaarse rechter stelde hierop vragen aan het Europese Hof van Justitie.

Het Hof van Justitie gaf de ondernemer gelijk maar stelde wel een aantal voorwaarden, namelijk als het verlies aan belastinginkomsten is uitgesloten (misbruik), de factuur niet meer kan worden hersteld en de nationale correctieregels niet meer van toepassing zijn, dan kan de ondernemer een beroep doen op de fiscale neutraliteit van het BTW stelsel en moet de belastingdienst de afgetrokken BTW toch accepteren.

Nederland heeft eigenlijk geen wettelijke correctieregel.  De inspecteur kan op grond van een uitspraak van de Hoge Raad wel eisen dat een factuur wordt hersteld maar als die mogelijk is uitgesloten doordat bijvoorbeeld de ondernemer door faillissement niet meer bestaat dan blijft de ondernemer in Nederland in principe met de strop zitten. Nu kan de Nederlandse ondernemer een beroep doen op deze uitspraak van het Europese Hof van Justitie en dient de belastingdienst de aftrek toch te accepteren.

terug naar overzicht