Handhavingsbepalingen Common Reporting Standard vorig bericht

Handhavingsbepalingen Common Reporting Standard

De aanpak van grensoverschrijdende belastingfraude en belastingontduiking staat hoog op de internationale politieke agenda. Een belangrijk instrument bij de bestrijding van belastingfraude en agressieve fiscale planning is automatische gegevensuitwisseling tussen landen. De afgelopen jaren hebben internationaal verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die uitbreiding hebben gegeven aan de internationale automatische gegevensuitwisseling.

De OESO heeft een wereldwijde standaard ontwikkeld voor de identificatie van en de rapportage door financiële instellingen over rekeningen van buitenlandse rekeninghouders, ook wel de Common Reporting Standard genoemd. Deze standaard wordt per 1 januari 2016 geïmplementeerd in de Wet op de internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen. In aanvulling hierop wordt het opzettelijk of met grove schuld niet nakomen van de identificatie- en rapportagevoorschriften aangemerkt als een vergrijp ter zake waarvan een geldboete van maximaal € 20.250 kan worden opgelegd. Ook kan niet-naleving strafrechtelijk worden aangepakt.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 3656617).

terug naar overzicht