Herinvoering vrijstelling kolenbelasting voor opwekking elektriciteit vorig bericht

Herinvoering vrijstelling kolenbelasting voor opwekking elektriciteit

In het kader van het Energieakkoord wordt de in 2013 afgeschafte vrijstelling van kolenbelasting opnieuw ingevoerd voor kolen die worden gebruikt voor de productie van elektriciteit. Deze fiscale maatregel moet worden gezien in combinatie met de voorgenomen wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer op grond waarvan grote stookinstallaties vanaf 1 januari 2016 moeten voldoen aan een minimum rendementseis van 38% (vanaf 1 juli 2017 40%).

De kosten van de herinvoering van de vrijstelling (zo’n 189 miljoen euro) worden overigens gecompenseerd door een verhoging van de energiebelasting die voor 50% neerslaat bij bedrijven en voor 50% bij huishoudens.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 3656617).

terug naar overzicht