Invoering ‘country-by-country reporting’ voor grote multinationals vorig bericht

Invoering ‘country-by-country reporting’ voor grote multinationals

Met ingang van 2016 wordt een nieuwe documentatieverplichting ingevoerd voor multinationals met een omzet vanaf € 750 miljoen. Met dit voorstel wordt één van de BEPS-actiepunten van de OESO in Nederland ingevoerd.

De nieuwe regeling verplicht dergelijke multinationals jaarlijks een landenrapport op te stellen en deze binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar in te dienen bij de Nederlandse belastingdienst. Het landenrapport moet inzicht geven in de wereldwijde winstverdeling van de groep en ook specificeren waar en hoeveel winstbelastingen (inclusief bronbelastingen) wordt betaald in de landen waarin de multinationale groep actief is.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 3656617).

terug naar overzicht