Lijfsdwang bij civiele vordering van Belastingdienst vorig bericht

Lijfsdwang bij civiele vordering van Belastingdienst

De Belastingdienst heeft veel rechten om burgers te dwingen om hun belastingschuld te betalen. De ontvanger heeft onder de huidige wetgeving al de mogelijkheid om een belastingschuldige maximaal een jaar vast te laten zetten in een huis van bewaring totdat deze persoon zijn of haar belastingschulden betaalt. Dit wordt lijfsdwang genoemd.

De Belastingdienst kan echter ook via de civiele weg betaling van belastingschulden afdwingen, bijvoorbeeld door het instellen van een vordering wegens onrechtmatige daad. In die situatie kan echter op dit moment geen lijfsdwang worden toegepast. Het wetsvoorstel dat nu is ingediend bevat het voorstel om deze mogelijkheid alsnog in te voeren.

Als het gaat om een belastingschuld van een lichaam (bijvoorbeeld een BV) kan lijfsdwang worden toegepast ten aanzien van de bestuurders of vereffenaars. In het wetsvoorstel wordt dit uitgebreid tot de persoon (of personen) die het beleid van het lichaam heeft bepaald of mede heeft bepaald als ware hij bestuurder: de feitelijke bestuurder of beleidsbepaler. Met lijfsdwang zal echter zeer terughoudend worden omgegaan.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 3656617).

terug naar overzicht