Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen vorig bericht

Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Per 1 januari 2016 treedt de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen in werking. Met deze wet worden ondernemingen gedreven door de overheid in beginsel belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Deze wet wordt nu op een aantal punten aangevuld en verduidelijkt.

De eerste wijziging heeft als doel om te voorkomen dat ondernemingswinsten door publiekrechtelijke rechtspersonen onbelast kunnen worden genoten, door de onderneming onder te brengen in een commanditaire vennootschap.

De tweede wijziging houdt in dat gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries de mogelijkheid krijgen om zonder fiscale consequenties te fuseren, te splitsen of taken te herschikken. Deze mogelijkheid was nog niet opgenomen.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 3656617).

terug naar overzicht