MRB voor buitenlanders vorig bericht

MRB voor buitenlanders

Op dit moment wordt een niet-ingezetene die aan de heffing van Nederlandse motorrijtuigenbelasting is onderworpen, geacht te wonen in de provincie die de hoogste provinciale opcenten heft. Dit is in strijd met Europees recht. Deze strijdigheid wordt opgeheven door de voorgestelde wijziging die regelt dat een niet-ingezetene die aan de heffing van motorrijtuigenbelasting is onderworpen, geacht wordt te wonen in de provincie die het laagste aantalMRB voor buitenlanders opcenten heeft.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 3656617).

terug naar overzicht