Step-up grensoverschrijdende juridische fusie en juridische splitsing vorig bericht

Step-up grensoverschrijdende juridische fusie en juridische splitsing

In de Wet op de dividendbelasting wordt vanaf 2016 een step-up-regeling ingevoerd voor grensoverschrijdende juridische fusies en splitsingen. Een soortgelijke regeling bestond al langer voor een grensoverschrijdende aandelenruil. De regeling houdt in dat de waarde in het economische verkeer van het vermogen dat als gevolg van de fusie of splitsing overgaat geheel kan worden aangemerkt als gestort kapitaal op de toegekende aandelen. Dit geldt alleen niet voor zover die waarde bestaat uit aandelen in een Nederlandse vennootschap.

Op die manier wordt voorkomen dat Nederland een dividendbelastingclaim vestigt op bestaande buitenlandse winstreserves.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 3656617).

terug naar overzicht