Tegengestelde belangen WOZ-waarde vorig bericht

Tegengestelde belangen WOZ-waarde

Huurders en verhuurders kunnen een tegengesteld belang hebben bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak bijvoorbeeld omdat de huur van een woning mede afhankelijk is van de WOZ-waarde. 

Bij een bezwaarprocedure over de WOZ-waarde is het geschil echter beperkt tot een zaak die speelt tussen de heffingsambtenaar en de indiener van het bezwaarschrift. Andere belanghebbenden zijn geen partij in de bezwaarprocedure en staan dus volledig buiten de discussie. Het wetsvoorstel beoogt met de tegengestelde belangen die kunnen spelen rekening te houden.

Wanneer de huurder of verhuurder van een onroerende zaak bezwaar maakt tegen de WOZ-beschikking, zal de gemeente bij de bezwaarprocedure de standpunten van zowel de verhuurder als de huurder, moeten kunnen meewegen ongeacht wie van hen het bezwaarschrift heeft ingediend. Voordat er een beslissing op het bezwaarschrift tegen een WOZ-beschikking wordt genomen moeten daarom zowel de huurder als verhuurder in de gelegenheid worden gesteld om te worden gehoord.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 3656617).

terug naar overzicht