Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning vorig bericht

Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning

Het Belastingplan 2016 bevat de herintroductie van de verhoging van de eenmalige vrijstelling van schenkbelasting bij schenkingen ten behoeve van een eigen woning tot 100.000 euro. Deze regeling bestond tijdelijk in 2013 en 2014 en zal met ingang van 1 januari 2017 weer terugkomen (en dan voor onbepaalde tijd). In 2016 zal de eenmalige vrijstelling voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar nog 53.016 euro zijn.

Onder de regeling die vanaf 2017 zal gelden vervalt de beperking dat de schenking moet zijn gedaan door een ouder aan zijn of haar kind. Ook opa’s, oma’s, ooms en tantes en niet-familieleden kunnen geld schenken. Wel blijft de voorwaarde gelden dat de begunstigde tussen de 18 en 40 jaar moet zijn en blijft gelden dat de schenking wordt gebruikt ten behoeve van de eigen woning.

Op grond van het voorgestelde overgangsrecht gaat de regeling ook gelden voor diegenen die in de kalenderjaren 2015 en 2016 gebruikmaken van de voor die jaren geldende verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 53.016 (bedrag 2016). Zij kunnen in 2017 (als ook in dat jaar wordt voldaan aan de voorwaarden) gebruik maken van de dan ingevoerde verhoging van het maximumbedrag en dus een belastingvrije schenking ontvangen van maximaal 46.984 euro.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 3656617).

terug naar overzicht