Wat nâh, gein VAR veâhrklaring meiâhr? vorig bericht

Wat nâh, gein VAR veâhrklaring meiâhr?

Terwijl op de Grote Markt het standbeeld van de iconische Haagse Harry werd onthuld, werd een paar honderd meter verderop op het Binnenhof de VAR-verklaring ten grave gedragen. Belangrijk? Voor een werkloze als Haagse Harry waarschijnlijk niet erg, maar voor ZZP-ers wel degelijk.

ZZP-ers maken nu vaak gebruik van een zogenoemde ‘verklaring arbeidsrelatie’ (afgekort VAR). In zo’n verklaring geeft de belastingdienst aan of de ZZP-er fiscaal als echte zelfstandige ondernemer wordt erkend. De opdrachtgever mag er dan van uitgaan dat de belastingdienst de situatie van de zelfstandige vooraf heeft beoordeeld. Dat geeft een gerust gevoel want de opdrachtgever loopt niet het risico dat de fiscus achteraf zegt dat er sprake was van schijnzelfstandigheid met naheffing van loonbelasting en premies tot gevolg.

Deze VAR-verklaring wordt per 1 mei 2016 afgeschaft. De opdrachtgever kan niet meer vertrouwen op de VAR-verklaring maar moet zelf de zelfstandigheid van de ingehuurde ZZP-er controleren. Het lijkt erop alsof de wetgever steeds meer controlerende taken uitbesteed aan de ondernemer.

Opereert de ZZP-er echt als zelfstandige of is sprake van schijnzelfstandigheid? Gezagsverhouding en vervangingsmogelijkheid zijn hierbij sleutelbegrippen. Kan de opdrachtnemer de werkzaamheden zelf inrichten zonder leiding of toezicht van de opdrachtgever? En kan de opdrachtnemer zich laten vervangen door een net zo gekwalificeerde collega?

Alleen bij een echte zelfstandige mag de opdrachtgever afzien van inhouding van loonheffing. Bij een latere belastingcontrole is het echter mogelijk dat de belastingdienst tot een andere conclusie komt. Het gevolg hiervan is dat de opdrachtgever geconfronteerd wordt met naheffingen, rente en boetes. Heel vervelend dus. Dit fiscale risico is te verkleinen door een goede overeenkomst af te sluiten waarin duidelijk wordt gemaakt welke afspraken gemaakt zijn. De belastingdienst heeft inmiddels een hele reeks modelovereenkomsten op de website gezet die fiscaal goedgekeurd zijn. Het gebruik ervan levert een behoorlijke zekerheid dat de fiscus achteraf niet gaat corrigeren. De partijen moet zich dan wel aan die afspraken houden en dat valt in de praktijk vaak niet mee.

In veel kranten lees je dat de modelovereenkomsten vanaf 1 mei verplicht zijn. Een ZZP-er zou vanaf die datum dus voor elk klusje een hele overeenkomst moeten opstellen. Gelukkig is dat een fabeltje. Net als op dit moment mag een ZZP-er best zonder schriftelijk contract werken. Het is dan echter lastig om aan de belastingdienst duidelijk te maken wat de partijen hebben afgesproken. Beter niet doen dus. Maar het duidelijk maken van de gemaakte afspraken kan ook op een veel makkelijker manier. De ZZP-er mag bijvoorbeeld simpelweg in een offerte of e-mail verwijzen naar een modelovereenkomst die op de betreffende opdracht van toepassing is. Om in de stijl van Haagse Harry te blijven: Lekkâh belangrèk? Best wel!

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 3656617).

terug naar overzicht