Willekeurig afschrijven is weer in de mode vorig bericht

Willekeurig afschrijven is weer in de mode

Zolang burgers en bedrijven hun hand op de knip houden is het lastig om de kwakkelende economie weer aan de praat te krijgen. Om bedrijfsinvesteringen een impuls te geven heeft de belastingdienst voor ondernemers een fiscaal voordeel in petto. In deze maanden is het fiscaal extra aantrekkelijk om te investeren.

Ondernemers die in de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 investeren in bedrijfsmiddelen krijgen de mogelijkheid om in dit jaar maximaal 50% extra af te schrijven op deze investering.  Deze nieuwe regeling geldt zowel voor IB-ondernemers als voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen. Door de willekeurige afschrijving realiseert de ondernemer een cash voordeel doordat over 2013 minder belasting aan de fiscus hoeft te worden betaald. Voor een IB-ondernemer is dat liquiditeitsvoordeel al snel meer dan 20% van het investeringsbedrag.

Als u zich de regeling voor willekeurige afschrijvingen uit de periode 2009-2011 nog herinnert, dan is het goed om te realiseren dat de nieuwe regeling anders uitwerkt. De nieuwe regeling is ook anders dan de regeling die geldt voor milieubedrijfsmiddelen. Het is dit keer namelijk niet mogelijk om geheel naar willekeur af te schrijven gedurende de levensduur van de nieuwe investering. Bij de andere regelingen kon de afschrijving geheel naar eigen inzicht worden verdeeld over de normale afschrijvingsperiode. Bij de regeling 2013 is dat anders. Alleen in het jaar van investeren (in 2013 dus) is het toegestaan om eenmalig 50% extra af te schrijven. Voor de rest van de tijd gelden de normale afschrijvingsregels.

Die afwijkende regeling werkt overigens in 2013 voordelig uit omdat in dit jaar de eenmalige 50% afschrijving bovenop de normale aftrekpost komt. Als u op 1 september 2013 voor 12.000 euro investeert in een machine waarop u normaal gesproken in 5 jaar afschrijft, dan kunt u in 2013 in totaal 6.400 euro afschrijven (50% extra afschrijving plus vier maanden normale afschrijving over de resterende 6.000 euro). In de jaren daarna kunt u per jaar 1.200 euro afschrijven.

De uitzonderingen die bij de nieuwe regeling gelden, zijn overigens wel hetzelfde als bij de andere regelingen. De willekeurige afschrijving is niet mogelijk voor investeringen in bijvoorbeeld gebouwen en personenauto’s. Alleen als u een bijzonder zuinige personenauto aanschaft, is het toegestaan om hierop meteen 50% af te schrijven.

Als u enthousiast bent over de nieuwe regeling is het wel goed om te realiseren dat u het nieuwe bedrijfsmiddel voor 1 januari 2016 in gebruik moet nemen om voor de regeling in aanmerking te komen. Bij investeringen met een lange levertijd kan dus ook gebruik worden gemaakt van het fiscale voordeel. Omdat de extra afschrijving alleen in 2013 kan worden toegepast, is het wel nodig dat u in 2013 al tenminste 50% aanbetaalt omdat de extra afschrijving niet meer mag zijn dan het bedrag dat u heeft betaald.

terug naar overzicht