Belastingen

Belastingen

Het woord ‘belastingen’ wordt snel geassocieerd met administratieve verplichtingen die als een noodzakelijk kwaad samenhangen met het voeren van een onderneming. Derhalve blauwe enveloppen en weerbarstige formulieren. Het invullen van belastingaangiften is echter het sluitstuk van een heel proces. De hoogte van de winstbelasting wordt beïnvloed door de keuze voor een rechtsvorm, de manier waarop de onderneming wordt gefinancierd en hoe de onderneming haar bezittingen en verplichtingen op de balans opneemt. Bij grotere ondernemingen is bovendien van belang welke functies verschillende onderdelen in de onderneming vervullen en op welke manier de onderneming het bedrijfskapitaal en belangrijke activa zoals octrooien en merkrechten heeft georganiseerd.

Omdat belastingbetalingen voor de meeste ondernemingen verreweg de grootste kostenpost binnen de onderneming is, verdient het beheersen van het fiscale proces de nodige aandacht. Naarmate ondernemingen groter worden en meer vennootschappen en/of meer landen in het spel zijn, wordt dit proces complexer.